نائب امام کی اطاعت | عارف باللہ شہید دستغیب شیرازی | Farsi Sub Urdu
Runtime: 3m 54s