Youm e Ali as ki Majalis or Jaloos Pr Pabndiyan Qabool Nahi || Allama Raja Nasir Abbas Jafri | Urdu
Runtime: 25m 4s