رابطه خود را با خدا تنظیم کنید - Farsi

Views: 297
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

Rehbar   Rahbar   Muazzam   Moazam   Muazam   Imam   Khamenei   Khamanaei   Kamenei   Kamanai   Khamnei   Inquilab   Inqelab   Inquilab   Iran   islamic   Republic   Resistence   Sayyed   Ali   Khamanayi         م   Sanctions   USA   UNited   States   of   America   ذا   qqasim   soleimani   naujawan   young   با   آمریکا؛   فشارهای   دشمن؛   ترفندهای   دشمن؛   جلسه   درس   خارج   فقه   آیت   الله   خامنه‌ای؛   مذاکره   ایران   و   آمریکا؛   سیاسی     فیلم   کامل   بیانات   رهبر   انقلاب   #   آیت   الله   خامنه   ای   #   رهبر   انقلاب   #   درس   خارج   فقه   #   مذاکره   با   آمریکا   #   ترفند   دشمن     سیاسی     فیلم   کامل   بیانات   رهبر   انقلاب   #   پیامبر   اکرم   #   امام   صادق   #   13   آبان   #   آمریکا   #   قره   ب  

#درس_اخلاق_آقا | وقتی می گوییم مؤمن هم بیم دارد هم امید دقیقا از چه چیزی حرف می زنیم؟

Added by Nau+Jawan on 27-03-2021
Runtime: 1m 30s
Send Nau+Jawan a Message!

(152) | (0) | (0) Comments: 0