خصوصیاتی که انسان های متعالی می سازد - Farsi

Views: 216
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

Rehbar   Rahbar   Muazzam   Moazam   Muazam   Imam   Khamenei   Khamanaei   Kamenei   Kamanai   Khamnei   Inquilab   Inqelab   Inquilab   Iran   islamic   Republic   Resistence   Sayyed   Ali   Khamanayi   Sanctions   USA   United   States   of   Americ   qasim   soleimani   naujawan   young   فشارهای   دشمن   ,ترفندهای   دشمن   ,جلسه   درس   خارج   فقه   آیت   الله   خامنه‌ای   ,مذاکره   ایران   و   آمریکا   ,آیت   الله   خامنه   ای   ,مذاکره   با   آمریکا   ,ترفند   دشمن   ,سیاسی   ,فیلم   کامل   بیانات   رهبر   انقلاب   13,   آبان   ,آمریکا        

درس اخلاق آقا | با این ویژگی ها جامعه آباد می شود

Added by Nau+Jawan on 26-03-2021
Runtime: 4m 33s
Send Nau+Jawan a Message!

(152) | (0) | (0) Comments: 0