آزاد سازی روستای بشیر کرکوک به دست نیروهای مردمی - Farsi

Views: 3859
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

آزاد   سازی   روستای   بشیر   کرکوک   به   دست   نیروهای   مردمی   نیروهای   مردمی   عراق   به   ویژه   ترکمن   ها   روستای   بشیررااز   تروریست   ها   پاکسازی   کردند   Free   Kirkuk   Bashir   Village   of   the   Militia   of   the   Iraqi   people,   especially   the   Turkmen   village   Bshyrraaz   terrorists   were   eliminated   DAES   DASH   ISIS   ISIL   Islamic   State   Syria   Sham   Iraq  

آزاد سازی روستای بشیر کرکوک به دست نیروهای مردمی - Farsi نیروهای مردمی عراق به ویژه ترکمن ها روستای بشیررااز تروریست ها پاکسازی کردند

Added by NasrTV on 07-04-2015
Runtime: 4m 37s
Send NasrTV a Message!

(98) | (0) | (0) Comments: 0
TheMuslimTV.net