زحفا الیک بالاربعین - حاج میثم مطیعی (مداحی عربی و فارسی)

Views: 3282
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

حاج   میثم   مطیعی   میثم   مطیعی   زَحفاً   إلیک   بالأربعین  

زَحفاً إلیک بالأربعین مداحی : حاج میثم مطیعی مداحی ويژه پیاده روی اربعين 1396 متن اشعار: شعر عربی: آیات القرمزی از بحرین (بانوی مجاهد بحرینی که چندین ماه در زندانهای آل خلیفه تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت) شعر فارسی: محسن رضوانی يا ليتني اَفديكَ يا سبطَ الأمينْ کاش ای پسر رسول خدا من فدایت شوم I wish, son of the Prophet, for you I be slain أذودُ عنكَ يا حسينْ و از تو دفاع کنم... یا حسین And I defend you Ya Hussain a.s و هل يُنالُ ؟.. هذا المَنالُ .. في الأربعين و آیا این آرزو در اربعین محقق می‌شود؟ ?Will this request be realized for me at Arbaeen زَحفاً إليك بالأربعين در اربعین با سر به سوی تو می‌آییم At Arbaeen with all we come to you نَسعَی لقبركم ياحسين برای رسیدن به قبرت تلاش می‌کنیم یا حسین Your grave, Ya Hussain, we strive to نَمشي كما مَشِيتَ بلا آنگونه راه می‌رویم که تو We’ll walk just like the way you went ظَهرٍ إلى قَطيعِ اليَدَين با پشت خمیده به سوی عباس رفتی Towards Abbas when your back had bent و شوقُنا... و شوقُنا... وشوقُنا لكربلاء اشتیاق ما... اشتیاق ما...اشتیاق ما به کربلاست Our wish… our wish… our wish is for Karbala *** بالأربعين... لو قَطَّعوا منّا اليدين نأتيك زحفاً يا حسين اگر دو دست ما را جدا کنند، باز هم در اربعین با سر به سوی تو می‌آییم یا حسین For Arbaeen, even if both our arms are slain / We’ll come with our heads Ya Hussain نَسعی إليكَ... حُزناً عليكَ... بالأربعين در اربعین از غم تو به سوی تو می‌شتابیم For your misery, walking we will be, in Arbaeen خُذني إلى جِنان الخلود مرا با خود به بهشت جاودان ببر Take us, towards endless bliss with you يامن به يَطيب ُ الوجود ای کسی که زندگی به تو معطر می‌شود One who, beautifies life itself too خُذني لكربلاء يا حسين ای حسین مرا با خود به کربلا ببر Take us to Karbala, oh Hussain حيثُ الحياةُ فِيَّ تَعود جایی که زندگی به من باز می‌گردد Where life returns back to me again زَحفاً إليك با سر به سوی تو می‌آییم With all we come to you زَحفاً إليك با سر به سوی تو می‌آییم With all we come to you زحفاً إليك يا حسين با سر به سوی تو می‌آییم یا حسین With all we come to you oh Hussain *** يا سيدي .. يَفديك كُلُّ العاشقين ای مولای من! همه عاشقان به فدایت My master! May all in love be lost in you! تَبكي عليكَ كُلُّ عَين همه چشم‌ها برای تو گریانند All eyes are tearful just for you كُلٌ يُنادي ...مِن الفؤادِ.. آهٍ حسين هر کسی از صمیم قلبش ندای \" آه ای حسین\" سر می‌دهد All cry out in pain, no heart can contain, grief of Hussain اَمشي على العُيونِ إليك با چشمانم به سوی تو می‌آیم I come to you with yearning eyes و الشُّوقُ مُنتهاهُ لديك چرا که اوج اشتیاق در نزد توست Near you the peak of my pleasure lies يا ليتني فُراتُ النَّدى ای کاش شبنم فرات بودم I wish, on Furaat, I was its dew حتّى أكونَ بينَ يديك که در مقابل تو قرار می‌گرفتم (تا تشنگی‌ات را تسکین بخشم) So I could quench your thirst for you متى تُرى؟ چه وقت تو را می‌بینیم؟ ?When will we see you متى تُرى؟ چه وقت تو را می‌بینم؟ ?When will we see you متى تَرانا ونَراك؟ چه وقت ما را می‌بینی و تو را می‌بینیم؟ ?When will we see you and you see us *** با هر قدم، دوباره می تپد دلم مع کل خطوة ینبض قلبی With each step, begins to beat this heart of mine به شوق دیدن حرم شوقا لزیارة الحسين Longing the sight of the shrine به یاد زینب.... نشسته بر لب.... سرود غم نتذكر آلام زینب و نتردد المراثي On the tips of tongues, the hymns of sorrow, Zainab in mind هرکس ز گوشه ای آمده كل زائر قد جاء من بلد Everyone has come from everywhere

Added by ZainabiyonTV on 17-10-2017
Runtime: 9m 24s
Send ZainabiyonTV a Message!

(42) | (0) | (0) Comments: 0