Salavat i dërgojmë Profetit Muhammed s.a. - Albanian
Runtime: 3m 57s