Duhet të dimë armikun - Sejid Ali Khamenei - Farsi sub Albanian
Runtime: 1m 4s