Të përgjigjemi O\' i Dërguari i Allahut - Sejid Hasan Nasrullah - Arabic sub Albanian
Runtime: 1m 35s