Fjalimi i Zejnebes a.s. në pallatin e Jezidit në Sham - Arabic sub Albainian
Runtime: 7m 13s