Dekreti (Fetva) i Liderit mbi Fyerjen e Ashabëve - English sub Albanian
Runtime: 1m 51s