پا به پای طبیعت - Farsi

Views: 354
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

Rehbar   Rahbar   Muazzam   Moazam   Muazam   Imam   Khamenei   Khamanaei   Kamenei   Kamanai   Khamnei   Inquilab   Inqelab   Inquilab   Iran   islamic   Republic   Resistence   Sayyed   Ali   Khamanayi   Sanctions   USA   UNited   States   of   America   qasim   soleimani   naujawan   young   Nouruz   Noruz   Nourooz   New   Year     آمریکا؛   فشارهای   دشمن؛   ترفندهای   دشمن؛   جلسه   درس   خارج   فقه   آیت   الله   خامنه‌ای؛   مذاکره   ایران   و   آمریکا؛   سیاسی     فیلم   کامل   بیانات   رهبر   انقلاب   آیت   الله   خامنه   ای   رهبر   انقلاب   درس   خارج   فقه   مذاکره   با   آمریکا   ترفند   دشمن   سیاسی   فیلم   کامل   بیانات   رهبر   انقلاب    

چگونه در فصل رویش طبیعت با بهار همراه شویم؟

Added by Nau+Jawan on 03-04-2021
Runtime: 1m 11s
Send Nau+Jawan a Message!

(152) | (0) | (0) Comments: 0