اعتیاد - Addiction - Farsi sub English

Views: 7308
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

Addiction   is   a   mental   illness   social   and   economic   use   of   the   unnatural   and   illegal   substances   such   as   alcohol   farsi   sub   english  

Drugs - Farsi sub English اعتیاد یک بیماری روانی، اجتماعی و اقتصادی است که از مصرف غیرطبیعی و غیرمجاز برخی مواد مانند الکل، تریاک، حشیش و... ناشی می‌شود و باعث وابستگی روانی یا فیزیولوژیک فرد مبتلا (معتاد) به این مواد می‌شود و در عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی وی تأثیرات نامطلوب بر جای می‌گذارد. بررسی پدیده اعتیاد در قالب علوم پزشکی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی صورت می‌گیرد. از سال ۱۹۶۴ میلادی، سازمان بهداشت جهانی استفاده از عبارت وابستگی دارویی یا وابستگی به دارو را به جای اصطلاح اعتیاد توصیه نموده‌است، اما استفاده از اصطلاح اعتیاد هنوز رایج است. اعتیاد پاسخ فیزیولوژیک بدن است به مصرف مکرر مواد اعتیادآور. این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقت و گاهی تحریک و نشاط گذرا برای فرد می‌گردد و از طرف دیگر بعد از اتمام این اثرات سبب جستجوی فرد برای یافتن مجدد ماده و وابستگی مداوم به آن می‌شود. در این حالت فرد هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی به ماده مخدر وابستگی پیدا می‌کند و مجبور است به تدریج مقدار ماده مصرفی را افزایش دهد. Addiction is a mental illness, social and economic use of the unnatural and illegal substances such as alcohol, opium, hashish, and ... Psychological or physiological dependence arises and the person (addicted) to the performance of this material and physical, psychological and social influences on the adverse effects. The phenomenon of drug addiction in the medical sciences, psychology and sociology takes place. From 1964, the World Health Organization uses the term drug dependence or drug dependence, rather than the term addiction has recommended, but use the term addiction is still prevalent. Body\'s physiological response to repeated drug use addictive substances.

Added by shujahasan on 30-12-2011
Runtime: 3m 29s
Send shujahasan a Message!

(416) | (1) | (2) Comments: 0