Lideri dhe fëmija - Dokumentarë i PressTV - English sub Albanian

Views: 6840
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

PressTV   Press   TV   PTV   Documentary   Movie   Film   Facts   Oppressed   Weak   Ones   Less   Furtunate   Oppression   Shaheed   Martyr   Shahadat   Sacrifice   Translation   Albanian   Subtitles  

Kur njeriu ballafaqohet me këto lloj tregime apo të ngjashme nuk mund të mos të kujtojë urtinë dhe madhështinë e Zotit. Urtia dhe mrekullia e parë që mund të zbulohet në këtë tregim është se Zoti vet cakton njerëzit dhe familjet që do bëhen dëshmitarë të së vërtetës dhe këta njerëz në mënyrë madhështore plotësojnë këtë dëshmi. Në këtë tregim të vërtetë, nuk dihet se kush është më madhështorë; dëshmori Dariushi, zonja e tij Shyhretja apo vajza e tij e cila është simbol i pastërtisë dhe ri-dëshmi për pastërtinë e prindërve dhe familjes së saj. Islami dëshmohet nëpërmjet njerëzve të mëdhenj dhe është fe e njerëzimit ndërsa ky tregim dëshmon se revolucioni i shenjtë, që e quajtën edhe si \\\"eksplozion i dritës,\\\" manifeston rrezet e saj në sakrificën dhe përkushtimin e martir Dariushit, në durimin dhe krenarinë e zonjës së tij dhe në pastërtinë e fëmijës së tyre. Zoti ia solli dhe kësaj familje për një çast ia dhuroi Diellin ndërsa ata si flutura filluan të digjen një nga një në bukurinë e dritës dhe ngrohtësisë që rrezatoi. Allahu lartësoftë dhe mëshiroftë shehid Dariush Rizainezhad, e ruajt dhe e bekoftë familjen e tij ndërsa neve na e mundësoftë që të ecim denjë në rrugën ë këtyre njerëzve të mëdhenj dhe të pastër. Falënderojmë Press TV për përgatitjen e këtij dokumentari të mrekullueshëm dhe kërkojmë hallallëk për përkthimin dhe publikimin e paautorizuar dhe kjo duke u mbështetur në drejtën e një martiri pasi që ata janë thesari i njerëzimit dhe ky thesar duhet ndarë me njerëzinë. Projekti është realizuar gjatë muajit të shenjtë të Muharremit dhe i dedikohet Imam Hysejnit a.s. dhe shehidëve të Qerbelasë sikurse dhe gjithë shehidëve të rrugës së Ehlibejtit a.s. Falënderojmë të gjithë ata që kontribuuan në realizimin e këtij projekti. Allahu i shpërbleftë të gjithë.

Added by PTV on 20-12-2012
Runtime: 45m 24s
Send PTV a Message!

(12346) | (0) | (0) Comments: 0