دراین صورت از دین خارج شده اند!! - Farsi

Views: 3455
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

دراین   صورت   از   دین   خارج   شده   اند!!   case   have   been   out   religion   Nasrtv   Nasr.com   Nasrtv.com   Comments   Sayyed   Hassan   Nasrallah   support   Islamic   Republic   Iran   standard   bearer   remembrance   resistance   region  

دراین صورت از دین خارج شده اند!! - Farsi نظرات سید حسن نصرالله در مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت و یاد کردن ایران به عنوان پرچمدار مقاومت در منطقه، و شکست ناپذیری رهبری، ملت و دولت ایران در مقابل به رسمیت شناختن رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان یک کشور مستقل حتی در مقابل دریافت امتیازات فراوان در مذاکرات اخیر وین

Added by NasrTV on 08-08-2015
Runtime: 1m 4s
Send NasrTV a Message!

(98) | (0) | (0) Comments: 0