و اکنون گام دوم - 40 Golden Years of Islami Inqilab - All Lang

Views: 4505
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

40   Golden   Years   of   Islam   Islami   Inquilab   Inqelab   Inqulab   Inqlab   Inkelab   Inkulab   Revolution   Revolutionary   years   Iran   Irani   Government   Islamic   System   Islamic   Government   Rehbar   Supreme   Leader   Khamenei   Khomeini   Khomeni   Khomeini   Roohullah   Sayyed   Ali   Kahmenei   Khamanai   Khamanyi      

حضرت آیت الله خامنه ای در نقطه ی عطف چهل سالگی انقلاب اسلامی، با صدور «بیانیه ی گام دوم انقلاب» و برای ادامه ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده اند. پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در نماهنگ «و اکنون گام دوم» قاب هایی از برهه های حساس و ماندگار اولین چله ی پرافتخار انقلاب ملّت ایران را مرور می کند.

Added by Baseej12 on 24-02-2019
Runtime: 9m 41s
Send Baseej12 a Message!

(178) | (0) | (0) Comments: 0