آسیب شناسی اجتماعی از منظر مکتب اهل بیت علیهم السلام | Farsi

Views: 647
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

آسیب   شناسی   اجتماعی   مکتب   اهل   بیت   اھلبیت   اسلام   تشیع  

برای دستیابی به کلکسیون کامل ویدئو های مشابه ، لطفا نشانی های زیر را دنبال فرمایید > https://www.aparat.com/ShariatTV AND > https://www.youtube.com/c/ShariatTV/videos آسیب شناسی اجتماعی از منظر مکتب اهل بیت علیهم السلام ازديدگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام به عنوان يك ايدئولوژي توحيدي،آسيب شناسي اجتماعي رنگي جامع و جهاني به خود مي گيرد و در ارتباط با قوانين تكويني و تشريعي پروردگار سبحان معنادار مي شود . به عبارت ديگر تمامي پديده هاي اجتماعي كه به نحوي ناقض قوانين الهي و معارض با سعادت دنيوي و كمال اخروي انسانها است ، از نظر مکتب اهل بیت علیهم السلام آسيب اجتماعي تلقي مي گردد . نگرش واقعبينانه اسلام به جهان ، انسان ، اجتماع و تاريخ بشر موجب شده است تا مفهوم ، علل و انگيزه ها ، انواع و مراحل ، عوارض و پيامدهاي آسيب هاي اجتماعي را بطور عميق تر و دقيق تر شناسايي و معرفي نمايد و از آن مهم تر ، ساده ترين و آسانترين راه درمان وحل مشكل را به صورتي قابل اجراء بيان دارد. لــذا از نظــر این مکتب آسيــب هاي اجتماعــي محدود به آسيب هايي نظير خودكشي ، قتل ، سرقت ، طلاق ، فحشاء ، تجاوز به عنف ، اعتياد به مواد و دارو هاي مخدر ، عدم اشتغال و ... در محدود جغرافيايي خاص نيست . بلكه دايره شمول آسيب هاي اجتماعي تا شرك به خدا ، ارتداد ، ترك و اجبات الهي ، يأس از رحمت خدا ، قذف محصنه ، شهادت دروغ و كتمان شهادت ظلم ، غصب اموال ، انحرافات جنسي ، ريا ، ربا ، دروغ ، غيبت ، تهمت ، بهتان ، معاملات نامشروع و ... در همه جوامع انساني ، در تمامي نقاط عالم و در كل بستر تاريخ بشر گستره دارد .

Added by ShariatTV on 30-07-2022
Runtime: 24m 15s
Send ShariatTV a Message!

(68) | (0) | (4) Comments: 0