سردار آسمانی... - Shaheed Qasim Sulaimani - Farsi

Views: 396
Rating: ( Not yet rated )
Embed this video
Copy the code below and embed on your website, facebook, Friendster, eBay, Blogger, MySpace, etc.
 

Tags

Khamenei   khamnei   khamanai   khamanayi   aarehbar   moazam   Moazzam   muazzim   muazzam   Sayyed   Ali   Syed   Ali   Khamanayi     Qasim   Qasem   Qassim   Qaseem   Kasim   Kassem   Kasim   Kassim   Khasim   Sulaimani   Sulaimani   Sulaimany   Sulaymani   Suleymani   Solaimani   Solaymani   Solaymany   Solamani   Solamani   IRGC   Hajj   Haaj   Commander   Hero   MArg   bar   Amrica   America   USA  

پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR براساس بیانات رهبر انقلاب در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، و برش هایی از دستخط رهبر انقلاب در پیام تسلیت شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، نماهنگ «سردار آسمانی...» را منتشر میکند.

Added by VALI on 15-01-2020
Runtime: 1m 1s
Send VALI a Message!

(258) | (0) | (0) Comments: 0